کتاب صوتی من آوا

دسته بندی پادکست : کتاب صوتی

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

یک فنجان انگیزه های داغ برای اوقات خستگی…⛾
لطفاًکتاب نخوانید! کتاب را بشنوید…؟
مجموعه کتاب صوتی و نیز، خلاصه ها و قطعات برگزیده از کتابهای مفید و مشهور؟