پولاریس

دسته بندی پادکست : کسب و کار

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

مجموعه پادکست های پولاریس در باره ی حوزه رهبری در نبود المان های پول و قدرت صحبت می کند.

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

مهشاد خاقانی