واهمه

دسته بندی پادکست : داستان

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست : 

در هر قسمت از پادکست واهمه یک ماجرا یا واقعه ترسناک یا عجیب در دنیای واقعی را روایت می‌کنم.

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

امین اردانی