مکعب

دسته بندی پادکست : فرهنگ و جامعه

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

در پادکست مکعب به وجه های مختلف زندگی انسان های ارزش آفرین و پردستاورد نگاه میکنیم و سعی میکنیم معمای زندگی پر فراز و نشیبشون رو حل کنیم.

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

سینا رضانواز