تکامل

دسته بندی پادکست : روانشناسی

درباره پادکست :

مستند های آموزشی، علمی، فلسفی و تجربه سفر به نقاط مختلف دنیا

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

آیدین اسلامی