ترجمان

دسته بندی پادکست : روانشناسی

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

هدفِ ترجمان برقرارکردن ارتباط فکری میان زبان فارسی و دیگر زبان‌های زنده دنیا است.
فعالیت‌های ترجمان نیز در دو بخش «انتشارات ترجمان علوم انسانی» و «سایت ترجمان» تعریف می‌شود.

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

نیوشا ناظمی

اکرم عبدی