تاریکخانه تاریخ

دسته بندی پادکست : تاریخی

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

در تاریکخانه تاریخ، شخصیت های مهم ملی، در برهه هایی از تاریخ معاصر و کهن ایران، معرفی می شوند و فعالیتشان مورد بررسی قرار می گیرد.

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

محمد ناظمی

عارف خواجه نژاد