اثر گذاران قرن 21

دسته بندی پادکست : کسب و کار

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

این پادکست با محوریت کسب و کار اپیزودهایی در ارتباط با کسب و کار اینترنتی دارد.

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

رضا محمدشفیعی