مدیر نوین

دسته بندی پادکست : کسب و کار

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

ما در این شبکه رادیویی سعی مان بر این است که به شما یاد بدهیم که چگونه کسب و کار خود را سیستم سازی نمایید و راه کار های اجرایی به شما بگویم که کسب و کار های شما منظم تر و آراسته تر از قبل باشد و با پیاده سازی راه کار های اجرایی ما سود شما حداقل دو برابر شود

 

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :