ماهنامه پیوست

دسته بندی پادکست : تکنولوژی

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی پیوست

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

میثم قاسمی