عادل طالبی

دسته بندی پادکست : کسب و کار

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

استراتژیست کسب و کارهای دیجیتال

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

عادل طالبی

عادل طالبی