طنین توانگران

دسته بندی پادکست : کسب و کار

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

به رویاهات روح بده؛ با اونا زندگی کن.

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

میثم رجبی