شنیدستان

دسته بندی پادکست : فرهنگ و جامعه

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

این نسخه صوتی به علاوه‌ی ناداستان است که به صورت اختصاصی برای انتشار در فضای وب نوشته و انتشار می‌یابد.
مجله ناداستان در هر شماره به یک موضوع میپردازد و بخش اینترنتی مستقلی به نام +ناداستان دارد.