رادیو شاهنامه

دسته بندی پادکست : کتاب

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

گفتگو با شاهنامه پژوهان؛ معرفی کتاب؛ پخش سخنرانی شاهنامه پژوهان؛ شاهنامه خوانی؛ نقالی و … از بخش های این رادیو است که به شکل هفتگی پخش می شود.
رادیو شاهنامه شنبه ها در رسانه های مختلف منتشر خواهد شد.

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

فرانک خسروی