رادیو بندر تهران

دسته بندی پادکست : هنر

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

ما در رادیو بندر تهران به شما می گوییم که در شهر ‌تهــران، بـندری است متـروکه… یک جـمعه در مـیان، آنجا پهـلو می‌گیـریم.
این رادیـوی ماست…‌ «که آدمی به هـر کثافـتی عادت می‌کنــد.» ایــن را تولـستوی گفـته در جـنگ و صـلح.
به ایـن کـثافت خــوش آمــدید!‌‌‌

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

محمد امین چیتگران