حسام ایپکچی

درباره پادکست :

پادکست انسانک تاملی است در تجربیات زیسته و زندگی جاری به روایت حسام ایپکچی

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

دسته بندی پادکست : اجتماعی

حسام ایپکچی