انتشارات

دسته بندی پادکست : کسب و کار

درباره پادکست :

انتشارات سارگل پادکستی با مضامین کسب و کار و نکات روانشناسی می باشد که به توسعه ی فردی و شکوفایی استعدادهای شما کمک شایانی می کند.
سر فصل های مورد بحث در این پادکست شامل:
مهارت های مصاحبه شغلی
مدیریت گروه ها
مدیریت کارکنان
تفکر استراتژیک
هوش هیجانی
روانشناسی مذاکره و … می باشد.