انتشارات ثبت احوال

دسته بندی پادکست : کتاب

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

جار در لغت مترادف ندا و صوت است.
برآنیم که جمعیّت ایران در سده‌ی گذشته همواره جار‌‌هایی توّجه‌انگیز داشته که گاه به‌هنگام شنیده شده و گاه ناشنیده مانده‌است.
شاید یکی از دلایل آن، کم‌توّجهی متوّلیان تولید آمار جمعیّتی به اعلام هشدار‌های به وقت بوده باشد یا شاید هشدار‌ها صوتی رسا نداشته و توّجه برنامه‌ریزان را برنیانگیخته است.
این گزارش بر آن است که دلالت‌های مشاهده شده در رویدادهای جمعیّتی را به شهادت پایگاه اطلاعات جمعیّت کشور به اختصار به تصمیم‌گیران اعلام نماید.

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

محمدباقر عباسی