امیرحسین مددی

دسته بندی پادکست : کسب و کار

شبکه های اجتماعی پادکست :

درباره پادکست :

مدیر اجرایی شنوتو

میزبان پادکست و دیگر گوینده ها :

امیرحسین مددی